Конкурсом за упис ученика у први разред у школској 2021/2022. години одређена су два рока, јунски и јулски рок.

ЈУНСКИ УПИСНИ РОК

Пријем докумената за упис ученика у средње четворогодишње школе почиње у понедјељак, 14.06.2021. године,  а завршава се у уторак, 15.06.2021. године, за ученике који имају 60 и више бодова.

Резултати  уписа  објављују се у четвртак, 17.06.2021. године до 10,00 часова  на огласној  табли школе.

Пријем докумената за упис ученика у средње четворогодишње и трогодишње школе почиње у понедјељак, 21.06.2021. године,  а завршава се у сриједу, 23.06.2021. године, за ученике који имају мање од 60 бодова.

Резултати  уписа  објављују се у петак, 25.06.2021. године до 10,00 часова  на огласној  табли школе.

Школа ће доставити податке о упису ученика у први разред, у првом уписном року,  Министарству просвјете и културе до 03.07.2021. године.

ЈУЛСКИ УПИСНИ РОК

Пријем докумената за упис ученика у средње четворогодишње и трогодишње школе у јулском уписном року почиње у понедјељак,  05.07.2021. године, а завршава се у сриједу, 07.07.2021. године.  Резултати  уписа објављују се у петак, 09.07.2021. године  до 10,00  часова на огласној табли школе.

Од понедјељка, 12.07.2021. године, до петка, 16.07.2021. године кандидати који нису задовољили услове конкурса за жељено занимање уписују се у гимназију, струке и занимања у средњим техничким и средњим стручним школама гдје има слободног мјеста.

ДОКУМЕНТИ  ЗА УПИС

Учесници конкурса подносе Школи потребне документе:

  1. пријаву за упис,
  2. оригиналну диплому, свједочанство о завршеној основној школи,
  3. оригиналну диплому, свједочанство о завршеној основној школи у иностранству, рјешење о признавању или потврду о поднесеном захтјеву за признавање,
  4. извод из матичне књиге рођених,
  5. диплому  “Вук Стефановић Караџић”,
  6. диплому за изузетан успјех из предмета значајних за струку,
  7. диплому за освојено прво, друго или треће мјесто на републичком или вишем нивоу такмичења,
  8. адресирани коверат са именом, презименом и адресом кандидата који се пријављује на конкурс, само за кандидате који упис врше у школи.

Преглед дефицитарних занимања за које ће Влада Републике Српске финансирати стипендије у износу од 100 КМ и превоз на мјесечном нивоу, ученицима који се уписују у први разред средње школе у школској 2021/22. години:

Средња школаДефицитарно занимање
ЈУ Средњошколски центар СребреницаПрехрамбени прерађивач

Број бодова можете израчунати на сљедећем линку: https://www.sscsrebrenica.com/?page_id=570