Фармацеутски техничар

Посао фармацеутског техничара разликује се у зависности од подручја рада. У апотеци асистира у издавању и припреми лијекова и других љековитих препарата и савјетује кориснике о начину њихове употребе. У лабораторији припрема и контролише лабораторијску опрему и супстанце и спроводи различите физичко-хемијске и биолошке анализе и мјерења. У производњи припрема сировине за израду фармацеутских и козметичких препарата и провјерава исправност апарата, прибора и инструмената те врши контролу климатских и хигијенских услова.