Прехрамбени прерађивач

Прехрамбени прерађивач ради на пословима пријема, складиштења, узимања узорака и контроле сировина биљног и животињског поријекла. Прехрамбени прерађивач може радити у фабрикама као што су различите врсте хладњача, фабрике за прераду воћа, поврћа, млијека и меса, фабрикама за производњу масти и уља, затим у фабрикама за прераду житарица, фабрикама за производњу алкохолних и безалкохолних пића…