Фризер

У току трогодишњег школовања фризери се оспособљавању за правилно и функционално његовање, прање, сушење, шишање, трајно и привремено обликовање, бијељење, нијансирање и бојење косе и браде. Незапослених фризера нема!