Педагог

Послови педагога се односе на:
– Планирање и програмирање васпитно – образовног рада
– Праћење и евалуација васпитно – образовног рада
– Сарадња на свим нивоима и са свим учесницима васпитно – образовног процеса – са дјецом, родитељима и другим члановима породице дјетета, са наставницима, са осталим запосленима у школи (директор, стручни сарадници)
– Сарадња са широм друштвеном средином
– Вођење педагошке документације

Информације о педагогу:
Име и презиме: Данијела Живановић
Емаил: ss68.pedagog@skolers.org