Рачунање бодова

Рачунање бодова
Калкулатор бодова за упис у средњу школу
       
Oпшти успјех
 
VI разред:
 
 
VII разред:
 
 
VIII разред:
 
 
IX разред:
 
Напомена: Приликом уноса за децимални зарез користити знак "." (нпр 3.54)
       
Предмети од значаја
Уписати закључне оцјене из следећих предмета…
VIII разред:
IX разред:
Српски језик:
Српски језик:
Страни језик:
Страни језик:
Математика:
Математика:
Физика:
Физика:
Хемија:
Хемија:
Биологија:
Биологија:
Информатика:
Информатика:
       
Број бодова:
Гимназија
Број бодова:
Здравство
Број бодова:
Пољопривреда
Број бодова:
Фризер
       
Израчунавања на страници су информативног карактера!