Савјет ученика

Савјет ученика наше школе чини по један представник ученика сваког одељења у школи. Савјет ученика подстиче ангажовање ученика у раду школе, разматра питања успјеха ученика, услова рада у школи, покреће хуманитарне акције и подстиче васпитно – образовни рад у школи.

Учешће у организовању и реализацији важних датума школе такође је један од задатака Савјета ученика.

До сада је Савјет ученика организовао бројне хуманитарне акције и на тај начин помогао онима којима је помоћ била потребна.

При реализацији свих пројеката Савјет ученика има подршку школе.

Руководство Савјета ученика чине предсједница Тијана Марковић и њена замјеница Марица Милосављевић.

Чланови Савјета ученика наше школе су:
1. Ђорђе Лукић
2. Добривоје Божић
3. Јована Вујадиновић
4. Даница Максимовић
5. Марија Цвјетиновић
6. Маријана Каран
7. Огњен Ђокић
8. Станко Петковић
9. Вукашин Јанковић
10. Татјана Стојишић
11. Јована Бркља
12. Марица Милосављевић
13. Тијана Марковић
14. Невена Тришић
15. Селма Дедић