​”Само ако се стално усавршава учитељ је способан да истински поучава и васпитава”. Достојевски

У периоду од 10.08.2021. године до 13.08.2021. године у просторијама ЈУ „Средњошколски центар Братунац“ у Братунцу одржан је репликациони тренинг у оквиру пројекта ТАБЛА, на коме је учествовало око 80 наставника из средњих школа са подручја Власенице, Братунца и Сребренице.

Едукацију су изводили МЕМ тренери Милева Мировић Танић (ЈУ СШ „28. јуни“ Источно Сарајево), Радован Пелемиш (ЈУ СШЦ „Петар Кочић“ Зворник) и Дејан Кандић (ЈУ СШЦ „Сребреница“ Сребреница).
Током четвородневне едукације наставници су упознати са значајем STEAM приступа у образовању (поучавање и учење у области природних наука, технологије, инжењерства, умјетности и математике).

У више наврата је истакнуто да STEAM едукација укључује све образовне активности током свих развојних периода, у формалном, али и неформалном смислу (активности унутар школе, као и изван ње). STEAM је, заправо, начин поучавања базиран на интердисциплинарном приступу, који је у уској вези са ситуацијама и проблемима из свакодневног живота. Основна идеја STEAM приступа је да се, умјесто фокуса на засебне, одвојене дисциплине, поучавање различитих предмета координира и, уколико је могуће, интегрише на основу повезница базираних на практичним примјенама.
Како би наши ученици стекли кључне вјештине и компетенције нужне за њихово напредовање у савременом окружењу, потребна је промјена тренутне образовне парадигме базиране на наставним садржајима и заокрет према исходима учења и међупредметним повезницама (STEAM приступ).

Овом едукацијом се покушао наставницима олакшати процес прилагођавања и примјене нове наставне парадигме базиране на исходима учења и понудити другачија, иновативнија методологија поучавања која је базирана на међупредметним повезницама и примјенама у различитим ситуацијама, а које потичу из сектора економије засноване на знању.


By admin